حکم قصاص

28اردیبهشت
حکم قصاص «حمید صفت» نقض شد
حواشی پرونده جنجالی خواننده جوان ادامه دارد

حکم قصاص «حمید صفت» نقض شد

براساس اعلام خانواده «حمید صفت» حکم قصاص این خواننده جوان نقض شد و درخواست فرجام در این پرونده پذیرفته شده است.