حوادث و اتفاقات عجیب

27مهر

ماجرای عجیب زنده شدن خواهر بازیگر سرشناس ایرانی

ماجرای عجیب زنده شدن خواهر بازیگر سرشناس ایرانی

12بهمن

دنده‌های شکسته پیرمرد نتیجه بی‌احتیاطی بازیگر زن

دنده‌های شکسته پیرمرد نتیجه بی‌احتیاطی بازیگر زن