حوادث و اتفاقات عجیب

۲۷مهر

ماجرای عجیب زنده شدن خواهر بازیگر سرشناس ایرانی

ماجرای عجیب زنده شدن خواهر بازیگر سرشناس ایرانی

۱۲بهمن

دنده‌های شکسته پیرمرد نتیجه بی‌احتیاطی بازیگر زن

دنده‌های شکسته پیرمرد نتیجه بی‌احتیاطی بازیگر زن