حنانه سعیدی

14آذر
کیفیت بیان موسیقایی در عودنوازان جوان رشد کرده است
جشنواره موسیقی جوان فرصتی برای نشان دادن توانایی نسل جوان است

کیفیت بیان موسیقایی در عودنوازان جوان رشد کرده است

حنانه سعیدی داور قانون بر این نظر است که برگزاری جشنواره موسیقی جوان باعث می‌شود تا علاقمندان به موسیقی بتوانند توانایی‌های خود را نشان بدهند و به رقابت بپردازند و از این بابت جشنواره برای آنها انگیزه‌ای بزرگی است.