حمید موگویی

02اردیبهشت
بر اثر ایست قلبی؛

بر اثر ایست قلبی؛

خواننده سنتی کشورمان بر اثر ایست قلبی درگذشت.