حمید معصومی نژاد

30اردیبهشت

طعنه رضا رشیدپور به حمید معصومی نژاد، خبرنگار صدا وسیما ، رم!

طعنه رضا رشیدپور به حمید معصومی نژاد، خبرنگار صدا وسیما ، رم!

10فروردین

ببینید | درآوردن ادای حمید معصومی‌نژاد توسط بهتاش فریبا در «پایتخت»!

ببینید | درآوردن ادای حمید معصومی‌نژاد توسط بهتاش فریبا در «پایتخت»!

26اسفند

ببینید | جنگ ایتالیایی‌ها با کرونا در گزارش حمید معصومی‌نژاد از رم!

ببینید | جنگ ایتالیایی‌ها با کرونا در گزارش حمید معصومی‌نژاد از رم!