حمید معصومی نژاد

۳۰اردیبهشت

طعنه رضا رشیدپور به حمید معصومی نژاد، خبرنگار صدا وسیما ، رم!

طعنه رضا رشیدپور به حمید معصومی نژاد، خبرنگار صدا وسیما ، رم!

۱۰فروردین

ببینید | درآوردن ادای حمید معصومی‌نژاد توسط بهتاش فریبا در «پایتخت»!

ببینید | درآوردن ادای حمید معصومی‌نژاد توسط بهتاش فریبا در «پایتخت»!

۲۶اسفند

ببینید | جنگ ایتالیایی‌ها با کرونا در گزارش حمید معصومی‌نژاد از رم!

ببینید | جنگ ایتالیایی‌ها با کرونا در گزارش حمید معصومی‌نژاد از رم!