حمید قربانی

01شهریور

به خوانندگی حمید قربانی

آهنگ «حماسه هوایی» به خوانندگی حمید قربانی به مناسبت روز صنعت دفاعی در حضور حسن روحانی، رئیس جمهور و مدیران ارشاد نظامی رونمایی شد. حمید قربانی روز صنعت دفاعی قطعه «حماسه هوایی» را به صورت زنده اجرا کرد. کلیپ تصویری این قطعه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تولید شده است تا اقتدار و […]

01شهریور
همزمان با روز صنعت دفاعی صورت گرفت

همزمان با روز صنعت دفاعی صورت گرفت

تقدیر «رییس جمهور» از خواننده اصفهانی