حمید سوریان

۱۷بهمن

عادل فردوسی‌پور از حمید سوریان دلجویی کرد

عادل فردوسی‌پور از حمید سوریان دلجویی کرد

۰۵مرداد

عکاس: منصور جهانی

گلاره عباسی و حمید سوریان در کنسرت محمد علیزاده /عکس