حمید خزایی

۱۷اردیبهشت

ضمن تکذیب خبر «خبرگزاری مهر»

حمید خزایی که از خوانندگان کنسرت خلیج فارس با اشاره به خبر خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه برخی حاضرین اجرای وی و مانی رهنما را به صورت پلی‌بک دانستند، ضمن تکذیب چنین خبری تأکید کرد که چنین اظهار نظری نادرست است و باعث زیر سؤال بردن زحمات هنرمندان و ارکستر این کنسرت موسیقی می‌شود. خزایی […]