حمید جباری

21مهر
به سرپرستی حمید جبّاری

به سرپرستی حمید جبّاری

کنسرت گروه موسیقی سازهای کوبه ای «اشاره» با همراهی سازهای ملودی در شهر تهران برگزار می شود.