حمید اسماعیل‌زاده

۰۱شهریور
یادداشت از «حمید اسماعیل‌زاده» – نوازنده و آهنگساز

یادداشت از «حمید اسماعیل‌زاده» – نوازنده و آهنگساز

در طول سالیانی که موسیقی معاصر ایران به شکل ردیف دستگاهی نمود پیدا کرد، همانطور که شواهد نشان می‌دهد، آموزش آن نیز ساختار جدیدی به خود گرفت؛ چراکه نوازندگان و مدرسان موسیقی ایران، به ایجاد سیستم آموزشی برپایه‌ی ردیف‌نوازی ملزم شدند. خروجی این مکتب آموزشی بسیار پربار بود. ظهور بزرگانی چون درویش‌خان، طاهرزاده، علی‌اکبر شهنازی،علینقی […]