حمیدرضا شیرمحمدی

22مرداد
عکسهای این کنسرت را در ادامه از «موسیقی ایرانیان» مشاهده کنید

عکسهای این کنسرت را در ادامه از «موسیقی ایرانیان» مشاهده کنید

کنسرت «حسین‌ علیزاده» استاد بنام موسیقی ایران و گروه موسیقی «هم‌آوایان» با آواز «محمد معتمدی» در گرگان برگزار شد.
+این کنسرت در دو بخش برگزار شد و به خوانندگی محمد معتمدی برگزار شد