حميدرضا عاطفي

۲۷آبان

مدیر اجرایی خانه موسیقی در گفتگو با آریا:

حمیدرضا عاطفی گفت:قرار است کارگاه های تخصصی در حوزه موسیقی آوازی برگزار کنیم،این سبک از موسیقی مغفول مانده است. حمیدرضا عاطفی در پاسخ به این سوال که خانه موسیقی چه برنامه های برای جشنواره فجر دارد به خبرنگار موسیقی آریا ،گفت:پیشنهاد کرده ایم جشنواره موسیقی فجر  را خانه موسیقی به طور مستقل انجام دهد یعنی […]