حمد صدری

۲۹فروردین
در مقام مشاور دبیر جشنواره!

در مقام مشاور دبیر جشنواره!

در حالی که احمد صدری از شورای سیاست‌گذاری نهمین جشنواره‌ی موسیقی نواحی استعفا و مطالب تندی را نیز در متن استعفایش مطرح کرده بود، اما حالا در مقام مشاور دبیر جشنواره، گفت‌وگویی با روابط‌ عمومی نهمین جشنواره‌ی موسیقی نواحی ایران انجام داد. او به‌عنوان عضو شورای سیاستگذاری و مشاور دبیر نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، […]