حمایت مالی و علمی

15آذر
حمایت علمی و مالی از ده اثر موسیقایی پیرامون پیامبر اکرم(ص)

حمایت علمی و مالی از ده اثر موسیقایی پیرامون پیامبر اکرم(ص)

در جشنواره ملی موسیقی نغمه‌های محمدی (ص) از ده هنرمند و یا گروه موسیقی که بتوانند اثری فاخر پیرامون پیامبر اکرم تولید کنند از جهت علمی و مالی حمایت می‌شود.