حمایت دولتی

20اردیبهشت
سوسن بخشایش: هیچ حمایتی از سوی مسئولین ندیده ایم
واکنش عضو دیگری از خانه موسیقی نسبت به وضعیت فعالان موسیقی

سوسن بخشایش: هیچ حمایتی از سوی مسئولین ندیده ایم

رئیس کانون صدابرداران خانه موسیقی گفت: اکثر صدابرداران موسیقی به دلیل کرونا بیکار شده اند و تاکنون هیچ حمایتی از سوی مسئولین ندیده ایم.