حفظ و اشاعه موسیقی ملی ایران

21بهمن
کتابی برای علاقه‌مندان به حفظ و اشاعه موسیقی ملی ایران

کتابی برای علاقه‌مندان به حفظ و اشاعه موسیقی ملی ایران

بهروز وجدانی ـ پژوهشگر و مترجم حوزه مردم شناسی و موسیقی ـ به تازگی کتابی را به پژوهش و نگارش خود با نام «فرهنگ جامع موسیقی ایرانی» در دو جلد منتشر کرده است.