حضور رییس صداوسیما در منزل علی نصیریان

۱۷بهمن

رییس صداوسیما به خانه علی نصیریان رفت

رییس صداوسیما به خانه علی نصیریان رفت