حضور رضا صادقی در تبریز

22مرداد
۱۵ و ۱۶ شهریورماه سال جاری

۱۵ و ۱۶ شهریورماه سال جاری

«رضا صادقی» خواننده بنام موسیقی پاپ کشورمان، اواسط شهریورماه سال جاری در شهر تبریز به دیدار دوستدارانش می‌رود.
+جزئیات کنسرت و مراکز فروش بلیت در شهر تبریز