حضور حمید عسکری در خوشا شیراز

۱۶اردیبهشت
«انتقاد ها در کشور ما اکثرا دلسوزانه و سازنده نیست بلکه تخریب کننده است»

«انتقاد ها در کشور ما اکثرا دلسوزانه و سازنده نیست بلکه تخریب کننده است»

برنامه این هفته «خوشاشیراز» با حضور حامد فقیهی و حمید عسکری، دو خواننده موسیقی کشور روی آنتن رفت.
حمید عسکری:
+از وقتی پدر شدم قدر پدر و مادرم را بیشتر می‌دانم
+ما ایرانی ها بهترین و بی نظیرترین مردمان دنیا هستیم