حسین یوسفزمانی

13دی
یوسف زمانی درین سنگلاخ هنر شکسته دل شد

یوسف زمانی درین سنگلاخ هنر شکسته دل شد

محمدرضا شجریان ، در پیامی درگذشت حسین یوسفزمانی را تسلیت گفت.