حسین کیوان

04بهمن
حسین کیوان ابدی شد
داغی بر دل جامعۀ موسیقی اصفهان

حسین کیوان ابدی شد

حسین کیوان، آهنگساز، شاعر و نوازندۀ تنبک و سنتور، غروب روز گذشته به دلیل بیماری سرطان درگذشت.