حسین واثقی

04اسفند
ساخت ۱۸۰ موسیقی فیلم توسط فردی بدون سواد موسیقی

ساخت ۱۸۰ موسیقی فیلم توسط فردی بدون سواد موسیقی

یکی از عجیب‌ترین رکوردهای تاریخ موسیقی ایران و شاید حتی جهان، مربوط به حسین واثقی است که بیش از ۱۸۰ موسیقی فیلم را در شرایطی ساخته که نه سواد موسیقی داشته و نه حتی می‌توانسته سازی بنوازد.