حسین ناهید

۲۶اردیبهشت
نشست «بررسی ردیف موسیقی ایران» به روایت محمود کریمی برگزار شد

نشست «بررسی ردیف موسیقی ایران» به روایت محمود کریمی برگزار شد

حسن ناهید – نوازنده نی – گفت: ساز نی از نظر ساختمانی، ساده‌ترین ساز است؛ اما از نظر تکنیک بسیار قابلیت دارد. نشست «بررسی ردیف موسیقی ایران» به روایت محمود کریمی با اجرای بهروز الوندی‌پور و با حضور هنرمندانی از دنیای موسیقی مانند حسن ناهید، رضا مهدوی و رضا توسلی در «مکتب تهران» برگزار شد. […]