حسین محب‌اهری

۱۸تیر
برای سپری کردن دوره درمان در بیمارستان «لاله»

برای سپری کردن دوره درمان در بیمارستان «لاله»

بازیگر «معمای شاه» برای شیمی درمانی در بیمارستان بستری شد /عکس