حسین علی‌حسینی

۲۴آبان
اگر امروز موسیقی نواحی داریم، باید بدانیم پشت هر کدام از آنها حماسه و داستانی است
«حسین علی‌حسینی» نوازنده چگور و خواننده موسیقی نواحی:

اگر امروز موسیقی نواحی داریم، باید بدانیم پشت هر کدام از آنها حماسه و داستانی است

حسین علی‌حسینی: بیشتر موسیقی ما، موسیقی مادرانه است، بیشتر آهنگ‌های ما حزن دارند حتی اگر ریتم شادی داشته باشند.