حسین عصاران

14بهمن
به همت «حسین عصاران»

به همت «حسین عصاران»

کتاب «باران عشق» شامل گفت‌وگو با ناصر چشم‌آذر منتشر می‌شود. «باران عشق» شامل گفت‌وگوی بلند و مفصلِ حسین عصاران با ناصر چشم‌آذر آهنگساز پیشکسوت به زودی به چاپ می‌رسد. عصاران درباره این کتاب گفت: این کتاب حاصل گفت‌وگویی است که طی مدت قریب به دوسال با آقای چشم‌آذر داشته و طی آن کوشیده‌ام تا ضمن […]