حسین شریعتمداری

25دی
رهبری: کیهانی که من می‌شناختم در این سطح نبوده و نیازی هم به این سوژه‌های بی‌معنی ندارد

رهبری: کیهانی که من می‌شناختم در این سطح نبوده و نیازی هم به این سوژه‌های بی‌معنی ندارد

hot-topic-logoانتشار مطلبی تند خطاب به «علی رهبری» در روزنامه‌ی کیهان، واکنش این هنرمند را به دنبال داشت. وی که متن این نامه را به روزنامه کیهان نیز ارسال کرده، رونوشتی از آن را در اختیار «موسیقی ایرانیان» قرار داده است.
+مشروح نامه «علی رهبری» را در ادامه بخوانید