حسین رحمت اللهی

05آذر
حسین رحمت اللهی: نسل جوان بایستی به موسیقی آوازهای خراسان بیشتر توجه کنند

حسین رحمت اللهی: نسل جوان بایستی به موسیقی آوازهای خراسان بیشتر توجه کنند

حسین رحمت اللهی داور بخش شرق و جنوب خراسان گفت: شرکت کنندگان جشنواره موسیقی جوان در بخش نوازندگی رشد کرده‌اند اما متاسفانه در زمینه خوانندگی رشدی حاصل نشده که بایستی این نسل به موسیقی‌های آوازی منطقه توجه بیشتری نشان دهند.