حسین خیرالدین

13دی
هلالی نماهنگ «شکوه فتح» را برای سردار سلیمانی خواند
از موسیقی ایرانیان آنلاین ببینید

هلالی نماهنگ «شکوه فتح» را برای سردار سلیمانی خواند

عبدالرضا هلالی و حسین خیرالدین نماهنگ "شکوه فتح" را برای سردار سلیمانی خواندند.