حسین حمیدی

۰۱اسفند
از سوی انتشارات «ماهور» و با گردآوری و نوازندگی «حسن حمیدی»

از سوی انتشارات «ماهور» و با گردآوری و نوازندگی «حسن حمیدی»

آلبوم «سوتَک» با متن، گردآوری و نوازنده سوتَک، لَبَک و نفیر «حسین حمیدی» توسط انتشارات ماهور منتشر شد.
+سوتک ساز بادی دارای لَبَک است و لبک همان ساختار پنجره‌ای شکلی است که سوراخی برای دمیدن در سر آن قرار دارد و صدادهی سوتک از طریق دمیدن به لبک ایجاد می‌شود