حسین بخشی

03فروردین
دلهره و ترس در اختتامیه

دلهره و ترس در اختتامیه

حسین ولی نژاد معروف به حسین بخشی از جمله هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی کشورمان است که از اجرای خود در جشنواره موسیقی مقاومت در چند سال گذشته خاطرات شیرینی تعریف کرد. حسین ولی نژاد (حسین بخشی)  با اشاره به اینکه حضور در عرضه موسیقی همواره برایش دربرگیرنده خاطرات تلخ و شیرینی است، عنوان کرد: با […]