حسین اکلیلی

۰۲آذر
انتقاد بازیگر پیشکسوت از وضعیت سینما

انتقاد بازیگر پیشکسوت از وضعیت سینما

آقای بازیگر: دیگر اصراری به بازیگری ندارم