حسن عبدالله‌زاده

۰۵شهریور
نوازنده پیشکسوت سرنا

نوازنده پیشکسوت سرنا

پیکر استاد حسن عبدالله‌زاده ـ نوازنده پیشکسوت سرنا ـ تشییع و به خاک سپرده شد.