حسن حاضرمشار

۱۴دی
هنرمند تجسمی

هنرمند تجسمی

«حسن حاضرمشار» هنرمند تجسمی درگذشت. نادیا حاضر مشار – دختر این هنرمند – با تایید این خبر اظهار کرد: امروز صبح (یکشنبه، ۱۴ دی‌ماه) پدرم که در بیمارستان بستری بود، بر اثر ایست قلبی درگذشت. «حسن حاضرمشار» نقاش و مجسمه ساز، یکی از هنرمندانی بود که با عنوان «خودآموخته» شناخته می‌شوند. آذرماه امسال آخرین آثار […]