حجت عبدی

۲۲اردیبهشت
نوشته حجت عبدی

نوشته حجت عبدی

کتاب «ردیف موسیقی آوازی ایران» نوشته حجت عبدی نویسنده و مدرس موسیقی در برنامه تجلیل از حسن گلپایگانی و با حضور این مدرس قدیمی و پیشکسوتان هنر آواز رونمایی خواهد شد.