حجت الاسلام محمدیان

04شهریور
حجت الاسلام محمدیان:

حجت الاسلام محمدیان:

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: «موضوع عدم برگزاری کنسرت در دانشگاه ها ابلاغ شده است.»
+برگزاری کنسرت در دانشگاه ها جزو سیاست های فرهنگی وزارت علوم نمی دانیم!