حجت‌الاسلام مجید انصاری

۰۱شهریور
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری عنوان کرد

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری عنوان کرد

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: اگر کنسرتی مجوز قانونی دریافت کند هیچ شخص و شخصیتی در کشور حق ندارد اجرای این کنسرت را لغو کند چرا که این مسأله به هرج و مرج اجتماعی منجر می‌شود. اگر افرادی در کشور درباره برگزاری کنسرت‌ها و موسیقی نظر فقهی دارند باید بدانند در کشور ما قانون حاکم است. […]