حامد صغیری

۰۱آذر
گفتگو با رهبر ارکستر سازهای ایرانی «شاهو»

گفتگو با رهبر ارکستر سازهای ایرانی «شاهو»

رهبر گروه بزرگ سازهای ایرانی «شاهو» درباره‌ی دلیل توقف فعالیت‌های این گروه سخن گفت و مطالبی را درباره‌ی فعالیت ارکستر سازهای ملی مطرح کرد. حامد صغیری اظهار کرد: ارکستر «شاهو» از آخرین کنسرتش که اسفندماه سال ۹۳ برگزار شد، مدتی تمرین نداشت و دلیل اصلی آن هم مشکل نبودن مکانی برای تمرین بود. البته این […]