حافظ ناظری در فیلم مسعود کیمیایی

04اردیبهشت
«بی شک حضور در فیلم استاد مسعود کیمیایی برای هر فردی باعث افتخار است، امیدوارم این افتخار در زمانی بهتر نصیب من شود»

«بی شک حضور در فیلم استاد مسعود کیمیایی برای هر فردی باعث افتخار است، امیدوارم این افتخار در زمانی بهتر نصیب من شود»

hot-topic-logo«حافظ ناظری» که از سوی «مسعود کیمیایی» برای بازی در یک فیلم سینمایی دعوت شده بود، اعلام کرد که مشغله هایش اجازه همکاری در این پروژه را نمی دهد.
+یادداشت «حافظ ناظری» درباره عدم حضور در فیلم مسعود کیمیایی را در ادامه بخوانید