حادثه برای سالار عقیلی

18اردیبهشت
فروریختن صحنه اجرای گروه سالار عقیلی

فروریختن صحنه اجرای گروه سالار عقیلی

کنسرت موسیقی ایرانی «سالار عقیلی» که به مناسبت پاسداشت مقام معلم در شهرستان آمل برگزار شده بود، در پایان اجرا با فروریختن صحنه اجرا مواجه شد.
+در این حادثه آسیبی جدی به اعضای گروه نرسیده است