حادثه برای سالار عقیلی

۱۸اردیبهشت
فروریختن صحنه اجرای گروه سالار عقیلی

فروریختن صحنه اجرای گروه سالار عقیلی

کنسرت موسیقی ایرانی «سالار عقیلی» که به مناسبت پاسداشت مقام معلم در شهرستان آمل برگزار شده بود، در پایان اجرا با فروریختن صحنه اجرا مواجه شد.
+در این حادثه آسیبی جدی به اعضای گروه نرسیده است