جواد چراغی‌پور

22آبان
بازنشر گفتگوی سید فؤاد توحیدی با استاد فقید جواد چراغی‌پور از نی تا ساکسیفون

بازنشر گفتگوی سید فؤاد توحیدی با استاد فقید جواد چراغی‌پور از نی تا ساکسیفون

آشنایی من با این استاد بزرگ سازهای بادی و درامز برمی‌گردد به سال ۱۳۶۵ که برای اولین بار تک‌نوازی ساکسیفون ایشان را در هیئت تکیه کدخداعلی محمد یا همان غلامان علی‌اکبر شنیدم....