جواد زکی شمس آبادی

۰۲بهمن
«با تو همه چی خوبه» از جواد زکی شمس آبادی منتشر شد

«با تو همه چی خوبه» از جواد زکی شمس آبادی منتشر شد

آهنگ «با تو همه چی خوبه» اثر خواننده جوان زکی شمس منتشر شد.