جواد بدیع‌زاده

۱۴اردیبهشت
نکوداشت استاد جواد بدیع‌زاده برگزار شد: این موسیقی رگ و ریشه‌ای دارد که با تکنولوژی به آن نمی‌رسیم

نکوداشت استاد جواد بدیع‌زاده برگزار شد: این موسیقی رگ و ریشه‌ای دارد که با تکنولوژی به آن نمی‌رسیم

آیین نکوداشت «استاد سیدجواد بدیع زاده» ۱۲ اردیبهشت ماه با حضور اهالی موسیقی برگزار شد.