جمیله بی‌نیاز

۲۶خرداد

روحش شاد و یادش گرامی باد

گوینده رادیو و تلویزیون در بی خبری درگذشت