جمشید مشایخی،مراسم تشییع،تشییع پیکر،عرفان

17فروردین

استقبال گسترده مردم از تشییع پیکر استاد «جمشید مشایخی» | عکس

استقبال گسترده مردم از تشییع پیکر استاد «جمشید مشایخی» | عکس