جمال بخش‌‌پور

۳۱خرداد
بر اثر بیماری سرطان

بر اثر بیماری سرطان

درگذشت هنرمند بنام ایرانی ساکن خارج از کشور