جمال بخش‌‌پور

31خرداد
بر اثر بیماری سرطان

بر اثر بیماری سرطان

درگذشت هنرمند بنام ایرانی ساکن خارج از کشور