جلد اول از مجموعه «مضراب: تمرین‌هایی برای ساز قانون»

28تیر
جلد اول از مجموعه «مضراب: تمرین‌هایی برای ساز قانون» منتشر شد
ساخته و نواخته پریچهر خواجه

جلد اول از مجموعه «مضراب: تمرین‌هایی برای ساز قانون» منتشر شد

جلد اول از مجموعه «مضراب: تمرین‌هایی برای ساز قانون» ساخته و نواخته پریچهر خواجه (به همراه یک لوح فشرده) توسط موسسه فرهنگی – هنری ماهور منتشر شد.