جشنواره نوای مهر

25دی
اداره موسیقی بنیاد شهید می‌خواهد در پنج سال آینده به کجا برسد؟
گزارشی نشستی با محوریت نخستین جشنواره «نوای مهر»

اداره موسیقی بنیاد شهید می‌خواهد در پنج سال آینده به کجا برسد؟

محمد لارتی، دبیر هنری نخستین جشنواره ملی موسیقی «نوای مهر»: زمانیکه فراخوان را منتشر کردیم حدود ۱۳۰۰-۱۴۰۰ اثر از ۶۵۰-۶۶۰ گروه با سبک‌ها و شیوه‌های مختلف آیینی به دست‌مان رسید.