جشنواره نرمه‌نای‌نوازی

10شهریور
در دو بخش رقابتی و جنبی

در دو بخش رقابتی و جنبی

زادگاه استاد حسن زیرک در روز‌های یازدهم و دوازدهم شهریور میزبان جمعی از اساتید و هنر‌آموزان ساز نرمه‌نای خواهد بود که قرار است نوای این ساز را در قالب جشنواره‌ای محلی در این شهر طنین‌انداز کنند.
+این جشنواره با هدف جلوگیری از فراموش شدن ساز «نرمه‌نای » در میان اهالی موسیقی، برگزار می شود