جشنواره موسیقی کیش یامال

18آبان
برگزاری جشنواره موسیقی کیش «یامال» تا دی ماه به تعویق افتاد

برگزاری جشنواره موسیقی کیش «یامال» تا دی ماه به تعویق افتاد

رئیس چهارمین جشنواره موسیقی کیش «یامال» از تعویق زمان برگزاری این رویداد هنری و اجرایی شدن آن در دی ماه امسال خبر داد.